Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodě www.sipky-pohary.cz, dále upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (zákazníkem). Vztahy, které neupravují obchodní podmínky provozovatele se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., případně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Provozovatel: Chemcosport s.r.o.

Adresa prodejny: Pražská 810/16, Praha 10

IČ: 63 97 91 87 , DIČ: CZ63979187

Objednávka a storno objednávky

Objednání zboží se provádí prostřednictvím objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon – pro případnou komunikaci s dopravcem, druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného) na adresu chemcosport@seznam.cz . Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná a zrušení objednávky je možné po telefonické konzultaci s prodávajícím nebo storno emailem.

Cena zboží

Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou ceny včetně DPH 21%.

Platební podmínky

Kupující má možnost si vybrat z následujících způsobů platby:

 1. Dobírka – zboží je placeno při doručení Českou poštou nebo PPL
 2. Převodem – (platba předem) na základě objednávky bude zaslána elektronickou poštou výzva k platbě. Po zaúčtování transakce na našem bankovním účtu bude zboží zasláno vybraným způsobem.
  Číslo našeho účtu: 104029748/0300 ČSOB a.s.
 3. V hotovosti – pouze v případě osobního odběru zboží na adrese prodejny.

Dodací podmínky

 1. Osobní odběr na prodejně ………………………………………….. 0,- Kč
 2. Balík na dobírku do 5.000,- Kč ……………………………………… 100,- až 150,-  Kč
 3. Obchodní balík na dobírku do 24 hodin ……………………..…………. 150,- Kč
 4. Obyčejný balík (bez dobírky) …………………………………..…… do 100,- Kč
 5. Obyčejný balík na Slovensko …………………………………………………….do 299,- Kč

Způsoby dodání zboží

Pro dodání Vámi objednaného zboží lze zvolit následující možnosti:

Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout po potvrzení objednávky přímo na adrese prodejny.

Česká pošta

Vaše objednávky jsou vyřizovány do 48 hodin. Jestliže není prodávající schopen objednávku vyřídit do 48 hodin, informuje o tomto telefonicky nebo emailem zákazníka.

Odstoupení od smlouvy

Vámi odeslaná objednávka (kupní smlouva) se považuje za závaznou. Zákazník má přesto podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, kde uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží musí zákazník vrátit nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).
Jestliže je zboží již nějakým způsobem spotřebováno nebo zničeno, poskytne kupující peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Jestliže je vrácené zboží částečně (nikoliv úplně) poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V tomto případě vrátí prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Prodávající si může navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).

Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců.  Zboží, které obsahuje záruční list, ale i drobné zboží, které záruční list neobsahuje, je nutné reklamovat zasláním na naši adresu místa prodejny s přiloženou kopií faktury- paragonu.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Reklamační řád tohoto elektronického obchodu vychází z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.  Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží stále v záruční době.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

 1. zboží je reklamováno po vypršení záruční doby
 2. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 3. zboží určené k reklamaci není dodáno s orginálními doklady (doklad o koupi a záruční list)
 4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
 5. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 6. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití
 7. nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží
 8. zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, el. výboj a pod.)

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka e-shopu www.sipky-pohary.cz zpracovává provozovatel na základě právního titulu Plnění smlouvy. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zpracovává pouze v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a že je neposkytne žádné třetí straně s výjimkou dopravce (uvedení jména, adresy, příp. telefonu zákazníka). V případě, že zákazník neposkytne osobní údaje, nemůže s ním být uzavřena smlouva (nemůže být dodáno zboží). Zákazník má přístup ke svým osobním údajům a má právo tyto údaje opravovat.